Публикувано на: Wed, Aug 28th, 2013

Кабинетът прие национална програма за превенция на самоубийствата

sdfgthlkffdr33Правителството прие Национална програма “Превенция на самоубийствата в България 2013-2018 г.” и план за действие към нея, съобщи пресслужбата на кабинета. Основната цел на документа е да се намали честотата на опитите за самоубийство и на смъртността поради самоубийство.
Програмата е насочена към експерти от помагащите професии и преди всичко към работещите в областта на здравеопазването, както и към идентифицираните групи с риск за повишено суицидно поведение – лицата, изразили намерения и направили опити за самоубийство, хората с психични заболявания и с различни форми на дезадаптивно поведение (токсикомании и др.), ученици (10-18 г.), военнослужещи, служители на МВР, медици и др.
Дейностите по програмата предвиждат изграждане и поддържане на база данни за мониторинг на самоубийствата и опитите за самоубийство на национално и регионално ниво; оценка на ефективността и ефикасността на превантивните дейности; създаване и внедряване на информационна система за отчитане на задължителната регистрация на суицидните действия; предоставяне на регистрационния инструментариум и методика на съответните служби на МО и МВР с оглед унифициране на информацията за самоубийствата в страната. Планират се съвместни дейности с медиите на национално и областно ниво.
Очакваните резултати от изпълнението на програмата са задържане на сегашното ниво и понижаване на честотата на опитите за самоубийство и на суицидната смъртност с 10 на сто, както и повишаване информираността на населението относно възможностите за укрепване на психичното здраве и позитивна мотивация. Финансирането на дейностите ще се извършва в рамките на ежегодно утвърждаваните средства по бюджета на Министерство на здравеопазването.

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com