Публикувано на: Fri, Sep 13th, 2013

Решено: Неплащането на осигуровки не е престъпление!

dsfger346u888Депутатите отхвърлиха законопроект, предвиждащ инкриминиране на укриването на осигурителни вноски, съобщи Фокус.
Законопроектът беше внесен от депутати от ГЕРБ. В гласуването участваха 179 народни представители, от които 79 – „за”, 85 – „против”, а 15 се въздържаха.
Депутатите подкрепиха законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс с вносител Цветан Цветанов и група народни представители. Гласуваха 180 депутати, от които 142 – „за”, 20 – „против”, 18 – „въздържал се”.
Депутатите подкрепиха законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс с вносител Министерски съвет. Гласува 184 депутати, от които 174 – „за”, 1 – „против”, 9 – „въздържал се”.
И двата приети на първо четене законопроекта са свързани с въвеждането в Наказателния кодекс на Директива на Европейския парламент относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него. И в двата проекта се съдържа предложение за създаване на ново обстоятелство, изключващо вината – § 1. С него се въвежда изискването на член 8 от Директивата за отказ от наказателно преследване и не налагане на наказания на жертвата на трафика на хора. За приложимостта на това правило, същата норма изисква наличието на три кумулативни основания – деянието е извършено от лице, пострадало от трафик на хора, това лице е било принудено да извърши съответното престъпление и принудата и извършеното престъпление са пряко следствие от това, че лицето е пострадало от трафик на хора. Когато тези основания са налице, престъплението, което пострадалият е извършил, не е виновно и за него не може да му се търси наказателна отговорност.

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com