Публикувано на: Wed, Nov 6th, 2013

Прекратява се мандатът на посланика ни в Бразилия заради Боевски

fgr56ergdft23Задграничният мандат на Чавдар Николов, извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, ще бъде предсрочно прекратен, съобщиха от пресслужбата на Министерството на външните работи.
Това е дисциплинарното наказание, което е наложил министърът на външните работи Кристиан Вигенин, след като се е запознал с протоколите от заседанията на Дисциплинарния съвет на МВнР и събраните доказателства по образуваното дисциплинарно дело.
Действията на посланик Чавдар Николов във връзка с процедурата по експулсиране на Гълъбин Боевски представляват нарушение по чл. 89, ал. 2, т. 1 от Закона за държавния служител – неизпълнение на служебни задължения.
С действията си служителят е нарушил и чл. 28, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 17, ал. 1 от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, като е уронил престижа на държавната служба, в частност на дипломатическата служба.
Преките резултати от извършеното нарушение се състоят в липса на предварителна информация в Министерството на външните работи относно факта, времето и основанието за завръщането на Гълъбин Боевски в България, както и в липсата на съответната информация за други държавни органи и институции, които имат пряко отношение към случая “Боевски” по силата на своите функции – Прокуратурата на Република България и Министерството на правосъдието.
Поведението на служителя е довело до намаляване на общественото доверие в Министерството на външните работи, сред чиито основни функции е да защитава правата и интересите на българската държава и на българските граждани и юридически лица в чужбина.
Министър Вигенин ще инициира приемането на решение на Министерския съвет за предложение до президента Росен Плевнелиев за издаване на указ за освобождаване на Чавдар Николов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия.
Гълъбин Боевски се завърна в България неочаквано на 23 октомври. Оказа се, че  на 13 март 2013 г. в бразилския “Официален дневник на съюза” (Държавен вестник) е публикувано решение за експулсиране на Гълъбин Боевски от територията на Бразилия. До момента на завръщането на Боевски в страната ни, българското външно министерство не бе уведомено от посланика в Бразилия, което доведе до решението за наказанието му.

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com