Публикувано на: Sat, Nov 9th, 2013

Популяризираме българските билки

herbsФондация „Информация и природозащита” ще  реализира проект на тема „Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България“, съобщава greentech. Финансирането е по програма „Life +“ на Европейската комисия и представлява образователна и информационна кампания, за която ще се използва БНР и регионалните му структури, съобщава координаторът на проекта Светлана Аладжем.

България има изключителен ресурс от лечебни растения и по този показател сме на първо място в света, а по отношение на износа на билки, на глава от населението, сме сред първите три, подчертава Аладжем. Според нея проблемът е, че това богатство просто изтича през границите ни без някой да знае какво точно и в какви размери и там където отива получава принадена стойност и се разкриват работни места. Още по-жалкото според Аладжем е, че след това билките се връщат у нас в лекарствени продукти, които купуваме на много високи цени.

В тази връзка Светлана Аладжем посочва и целите на проекта – популяризиране на билките и създаване в хората нагласи и умения за опазване на това богатство, правилното им събиране и използване.

Проектът е с продължителност 2,5 години и ще се реализира на територията на Пловдивска област. Дейностите са насочени към местните общности от районите, където има много лечебни растения, експерти от местната власт, към регионалните органи на МЗГ и МОСВ, журналисти и медии. Планирани са и обучение на еколози, билкопроизводители, преработватели и берачи, панаир на билките, създаване на база данни за билките, която ще бъде достъпна за всички, които имат нужда от нея.

Една изключително полезна иницатива, която освен образователна, надявам се ще намери и своята практична стойност, израз на която да бъде все по-масовото използване на онова, с което невероятната българска природа ни е дарила – вълшебните, лековити билки, вместо при всеки проблем да посягаме към  химията, наречена лекарства.

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com