Публикувано на: Fri, Jan 3rd, 2014

България завърши годината с 6,8 млиарда евро дълг!

dfereeeg5565767844Министерство на финансите публикува данните за състоянието на държавните задължения през ноември 2013 г., според които в края на 12-месечния период страната ни е имала 3 134,4 млн. евро вътрешен и 3 649,5 млн. евро външен дълг.
В края на отчетния период делът на държавния дълг възлиза на 16,8% от Брутния вътрешен продукт.
В номинално изражение той е нараснал с около 58,9 млн. евро спрямо нивата от предходния месец, което според министерството се дължи преди всичко на емитирането на съкровищни облигации на вътрешния пазар.
Приблизително 53,2 % от дълга са в евро, 32,8 на сто са в левове, следвани от 12,6% в щатски долари и 1,3% в други валути.
Плащанията по държавния дълг през ноември са на стойност 39 млн. лв., 62,1% от които са били извършени в евро.
Държавногарантираният дълг през ноември 2013 г. достига 407,8 млн. евро. В номинално изражение той бележи намаление с близо 8,8 млн. евро в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходния месец.

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com