Публикувано на: Thu, May 15th, 2014

КЗК глоби МЕТРО за заблуда на клиентите

sdf333Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби „МЕТРО Кеш Енд Кери България” ЕООД (МЕТРО) със 143 717,00 лева. Комисията е установила, че дружеството е извършило нарушение, съобщават от КЗК. Констатирано е, че в разпространявания от МЕТРО каталог с промоционални предложения „Хранителни стоки” е налице както разминаване в периода на валидност на „предложения с промоционални цени” за някои от посочените хранителни продукти, така и липса на съществена и дължима информация по отношение на други хранителни продукти на място, където от дружеството е посочено, че същата може да бъде намерена.

Освен това цените на посочените като промоционални продукти не само се разминават за различните магазини, но в някои от магазините цените са и по-високи от обявените на Интернет страница www.metro.bg”, раздел „Най-добра цена за деня”. Това обстоятелство, а и установено предлагане при условия „Най-добра цена за деня” за определен период сами по себе си изключват промоционалния характер на предложените в периода 16 януари 2014 г. до 29 януари 2014 г. цени за тези продукти и води до извода за недобросъвестност по отношение на посочената характеристика на същите от страна на ответното дружество.

Комисията е установила още, че в определени магазини на МЕТРО промоционалните стоки са били в недостатъчни количества (под 5 кг в магазин за ден), а за други е липсвала всякаква наличност. Изводът за незадоволено потребителско търсене се извежда от характера на магазините на МЕТРО, а именно като такива, предназначени за търговци, в които се извършват предимно продажби на едро.

На последно място, предложените от рекламодателя цени в определени дни не са били най-ниски. В тази връзка КЗК не споделя тезата на дружество за поставяне на знак за равенство между „Най-добра цена за деня” и „вложената добавена стойност в продуктите” по отношение на опаковане, предлагане и по-високо качество, предвид обстоятелството, че не се представят доказателства в подкрепа на тезата му за начина, по който се опаковат конкурентните стоки и техните качества.

Според комисията, твърдението „Най-добра цена за деня”, с определяне на период на валидност от няколко дни на същата, не е коректно поднесено, поради динамичността на пазара и обективната невъзможност да се заложат предварително продажни цени на конкуренти за дни напред, под които цени МЕТРО да продава.

Поради това комисията счита, че рекламните послания на „МЕТРО Кеш Енд Кери България” ЕООД, обективирани в промоционалния Каталог № 2 „Хранителни стоки” и раздел „Най-добра цена за деня”, съдържат елементи със заблуждаващ характер, като по този начин може да подведе лицата, до които достига, и поради това е в състояние да повлияе върху тяхното икономическо поведение, като евентуално нанесе вреди на конкуренти.

Източник: news.bg

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com