Публикувано на: Thu, Jun 19th, 2014

Важно за работещите в чужбина, парламентът променя няколко точки в закона

e12208_375_282_4x3Парламентът коригира Закона за насърчаване на заетостта по изискванията на ЕС. С промените, приети окончателно на днешното заседание, парламентът промени закона спрямо изискванията на Договора за функционирането на Европейския съюз относно услугите на вътрешния пазар.

Европейската комисия (ЕК) счита, че със задължението за регистрация на всички посреднически договори, сключени с чуждестранни работодатели, предвидено от Закона, при ограничаване на срока на валидност на удостоверенията до 5 години, се ограничава по непропорционален начин свободата на установяване и на свободно предоставяне на услуги.

С промените ще се отстранят констатираните от ЕК несъответствия, е записано в мотивите. Отменя се регистрацията на посредническите договори, сключени с чуждестранен работодател/корабопритежател; въвежда се безсрочна регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа; регламентира се дейността за временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в България, допълва БТА.

Предвижда се срокът за деклариране на промяна в статуса на регистрираните безработни лица да се изчислява в работни, а не в календарни дни. Освен това се разширява обхватът на лицата, които могат да изпълняват функциите на наставник, с цел подобряване на достъпа на работодателите до насърчителните мерки за чиракуване. Преподавателите от ЕС в средното или висшето училище да заплащат таксата, свързана с издаването на Единно разрешение за пребиваване и работа за тази категория лица.
/dnesplus.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com