Публикувано на: Wed, Jul 23rd, 2014

Три банкови такси при кредитите отпадат.

dfgffОтпадат 3 такси при теглене на нов кредит – за усвояване и управление, както и наказателната лихва при погасяване на ипотечен заем.

Такива са новите промени в Закона за потребителския кредит, които влизат в сила от 23 юли. Новите промени ще важат и за вече сключени договори.

Ако клиент погасява предсрочно ипотеката си през първите 12 месеца от срока на заема, таксата ще бъде до 1%. Досега достигаше 5%.

Промените засягат и т.нар. бързи кредити. Най-съществената новост е въведеният таван на годишния процент на разходите – не повече от пет пъти над законовата лихва. Ще се увеличат наказателните такси за просрочие.

Договорът за потребителски кредит трябва да се сключва в писмена форма, на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем начин. Всички елементи на договора ще се представят с еднакъв по вид, формат и размер шрифт – не по-малък от 12, в два екземпляра – по един за всяка от страните по договора, пише още в закона, който влиза в сила от днес.

Потребителите не очакват промяна в общата цена на кредитите след влизане на промените в Закона за потребителския кредит, сочат данните от допитване на сайта “Моите пари”. 40% от анкетираните са на мнение, че промените ще доведат до покачване на лихвите. По равно се разпределят тези, които считат, че няма да има промяна в лихвите 21% или пък те ще бъдат подобрени 20 на сто.

Очаквания за липса на промени както в лихвите, така и в потенциално нови такси имат 13% от анкетираните. Негативни са очакванията по отношение таксите по кредитите, като анкетираните от сайта са категорични, че ще бъдат въведени нови такси от кредиторите. Това мнение споделят 70% от отговорилите. На противоположната позиция са 20%, които са убедени, че ще отпаднат всички такси.

Промяна в общата цена на кредитите не очакват 46% от анкетираните. Негативно настроени са 26%, които очакват поскъпване, а оптимистично настроени за поевтиняване на кредитите са 24% от запитаните от сайта.
/dir.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com