Публикувано на: Fri, Sep 5th, 2014

ЕК иска анулиране на заменки с гори или връщане на пари

goraЕК нареди на България да анулира част от сделките по замяна на горски имоти или да си вземе разликата между пазарната и договорената цена на имота.
От ЕК коментираха, че няма да се иска възстановяване на средства при заменки с физически лица, тъй като те не се считат за фирми.

Освен това, ако предимството, получено от дадено предприятие, не е надвишило еквивалента на 200 000 евро в рамките на три години (и ако са спазени другите изисквания на регламента de minimis), това не се счита за държавна помощ съгласно законодателството на ЕС и също не подлежи на възстановяване.

ЕК смята, че българското законодателство, което е позволило замяната на собственост върху частно притежавани горски имоти с държавни, е несъвместимо с правилата на ЕС за държавната помощ и настоява законът да бъде променен.

Разследването на комисията е за периода от периода от 1 януари 2007 г., когато България се присъедини към ЕС, до 27 януари 2009 г., когато замените бяха преустановени от българските органи.

Съгласно спорното законодателство частните собственици на горски поземлени имоти са имали право да ги заменят с гори, които са държавна собственост. За целите на замяната стойността на горските частни и държавни поземлени имоти е била определяна чрез административен метод. Комисията е установила, че административните цени, използвани при сделките за замяна, не са били актуализирани редовно и не са били пазарни.

В резултат на това частните участници в тези сделки за замяна са получили конкурентно предимство. Такава помощ е несъвместима с правилата на ЕС.

/dir.bg/
BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com