Публикувано на: Fri, Jan 2nd, 2015

От тази година болничните в България са електронни

sdff26От началото на тази година влиза в сила издаването на електронни болнични листове, съобщиха от Националния осигурителен институт. Това означава, че лекарите ще подават данните за издадените болнични направо към НОИ, а хартиеното копие ще се издава единствено за ползване от работодателя. Фирмите вече няма да трябва да контактуват с НОИ за болничните на техните служители, но ще трябва да пазят архив за 3 години назад на болничните.

Заради промяната НОИ пусна и нови документи за деклариране на болнични и майчинство. Изменени и допълнени са образците на придружително писмо (Приложение № 8) и опис на документите (Приложение № 9) към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО), обнародвани в бр.90 на ДВ от 31.10. 2014 г.

С изменените образци от началото на 2015 г. в ТП на НОИ ще се представят само декларациите от осигурителите/самоосигуряващите се относно правото на парично обезщетение (Приложение №15) и другите необходими документи за болнични листове, издадени след 31 декември 2014 г., независимо че временната неработоспособност може да е започнала преди 1 януари 2015 г.. Осигурителите трябва да представят с новите образци и всички заявления-декларации за изплащане на парични обезщетения, независимо от датата, от която се иска изплащане на обезщетенията.

Болнични листове, издадени преди 1 януари 2015 г., се представят в ТП на НОИ с утвърдените за 2014 г. образци на придружително писмо (Приложение № 8) и опис на документите, (Приложение № 9)

Важно е да се знае, че издадените след 31 декември 2014 г. болнични листове върху бланки „Болничен лист за временна неработоспособност, са невалидни. В тези случаи болничният лист следва да бъде анулиран от органа на медицинската експертиза, който го е издал и да се издаде нов – по образец, съгласно приложение № 3 към Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им.

Изменените образци са публикувани на Интернет страницата на НОИ, рубрика “За потребителя”, раздел “Формуляри.
/24chasa.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com