Публикувано на: Tue, Mar 10th, 2015

Най-подкупните: магистратите, след тях – митничарите

untitledКорупцията е главната причина за неспазване на правния ред у нас. Това е мнението на над 50 % от участвалите в изследване на “Галъп Интернешънъл Болкан”, което е част редовното проучване за борба с корупцията и състоянието на правосъдната система на гражданската инициатива “Юридически барометър”.

Най-високите равнища на корупция според анкетирани са в съда и прокуратурата (32%), следвани от митническите органи (24%) и администрацията (11 на сто).
60,7% от участвалите в изследването не вярват, че през тази година може да се направи по-решителна крачка в борбата с корупцията в полицията и съдебната система.
През последните три години се наблюдава трайна тенденция на намаляване на броя на наблюдаваните и новообразуваните дела за корупционни престъпления.

През 2013 г. наблюдаваните дела са 907, при 1117 за 2012 г. и 1280 за 2011 г.

Новообразуваните досъдебни производства са 300, при 388 за 2012 г. и 522 за 2011 г.

Намалява и броят на осъдените лица.

Само 4,3% от влезлите в сила присъди за корупция са ефективни. За същото престъпление условните присъди са 38,8 %, пробация – 9,6 %, глоба – 35,9 % и други – 11,5 %.

На въпрос кои са основните слабости в българското законодателство, прави впечатление растящият процент на хората, които смятат, че законите са добри, но не се прилагат, коментират анализаторите.

Застрашително расте процентът на анкетираните, които отговарят с “Не зная” на въпроса “Към коя институция бихте се обърнали при нарушаване на вашите права”.

Изредените институции – Народното събрание, съдът, полицията, прокуратурата, Европейският парламент, Омбудсманът, са със значителен спад на доверието по този въпрос.

Расте само готовността на гражданите да потърсят правата си в Европейския съд по правата на човека в Страсбург и синдикатите.

/www.dnes.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com