Публикувано на: Tue, Mar 10th, 2015

Отхвърлена е идеята за рязък скок на пенсионната възраст

zx450y250_2434902Бизнесът настоява за нарастване с 6 месеца на възрастта за пенсиониране, до достигане на 65 г. пенсионна възраст и стаж до 37 г. за жените и 40 г. за мъжете.

Предложението беше обсъдено на поредната среща по пенсионната реформа, съобщиха от социалното министерство.

Николай Николов, съветник на социалния министър, твърдо се противопостави на тази идея. По думите му подобно рязко увеличаване на възрастта би натоварило едно и също поколение да понесе тежестта на реформите.

“Аз мога да ви послужа като манекен – като съм почнал работа, съм мислел, че ще се пенсионирам на 60 години с първа пенсия, ако имам 25 години стаж, сега ще са ми необходими 65 години и 40 години стаж”, допълни той.

Николов припомни, че предложението на министър Калфин е за плавно увеличаване на възрастта и стажа с по месец-два на година. Така според Николов всички останали правителства ще продължат реформата, а няма да се изкушат да си правят пи ар като я замразят.

Участниците в работната група не са подкрепили и предложението за отпадане на втора категория труд и промяна на критериите за риск и тежест на труда при първа категория труд.

Има действаща инструкция на управителя на НОИ, според която работодателят е задължен, когато се промени работно място, да информира териториалното поделение на НОИ и поделението да направи предложение на управителя на института, работното място да бъде изключено от съответната категория, ако са подобрени условията, посочи Николов.

Работодателите настояват за въвеждане на минимална възраст за пенсиониране (52 години) за служителите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за МВР, Закона за съдебната власт и другите служители от специалните ведомства, като може да се приложи диференциран подход в зависимост от степента на сложност на положения труд предлагат от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Сред предложенията на КРИБ са още и вдигане на изискуемата възраст за пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд в съответствие с нарастването на възрастта при трета категория труд до достигане на разлика от 8 години по-малко за първа категория и 3 години по-малко за втора категория труд.

От организацията настояват за преглед на професиите, включени в привилегированите групи за работещите в първа и втора категория труд и за ползващите права за ранно пенсиониране, както и въвеждане на лична осигурителна вноска за държавните служители и за служителите от специалните ведомства.

Организацията настоява за цялостни промени в реда и контрола на системата при определяне и отпускане на пенсии за инвалидност като се направи преглед на досега издаваните свидетелства от ТЕЛК и се промени методиката и системата за издаване на свидетелства от ТЕЛК.

От КРИБ настояват да бъде разтоварена системата от всички несвойствени плащания, като от фонд “Пенсии” да се изплащат само пенсиите за трудова дейност в техния действителен размер, всички други доплащания да се поемат от съответните институции на база подоходен тест.

Работодателите искат и да се направи разграничение между пенсиите за трудов стаж и социалните пенсии, като социалните плащания се прехвърлят към социалното подпомагане.

От Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ предлагат да се преосмисли индивидуалният коефициент в пенсионната формула – като правна и икономическа същност и като начин на определянето му. При всички случаи коефициентът трябва да бъде определян година за година въз основа на актюерски разчети, смятат от АИКБ.

Запазване на тристълбовия модел на пенсионноосигурителната система, разграничение между характера и обхвата на осигурителните плащания и тези, които имат характер на социално подпомагане е в основата на предложенията на работодателите.

Те предлагат и радикална промяна на системата за определяне и отпускане на пенсиите за инвалидност и медицинската експертиза на работоспособността с цел предотвратяване на злоупотребите и ограничаване на дефицита във фондовете на ДОО.

Социалният министър и вицепремиер Ивайло Калфин обеща всички предложения, засягащи пенсионната реформа, да бъдат готови до 31 март.
/dir.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com