Публикувано на: Wed, Mar 25th, 2015

Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Великобритания

ba488aac881192447bc567edab50fbe9_bigПравителството одобри проект на Спогодба между България и Великобритания за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество. Министърът на финансите беше упълномощен да проведе преговорите и да подпише Спогодбата от българска страна при условие за последваща ратификация, съобщиха от правителствената информационна служба.

Действащата в момента между България и Обединеното кралство Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и печалбите от прехвърляне на имущество е подписана през 1987 г. в условията на коренно различни икономически отношения и без адекватна към онзи момент правна регламентация в българското законодателство в областта на данъците. Новият документ предлага цялостна система за разпределение на данъчното облагане между двете държави, която ще допринесе за хармоничното развитие на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество. Сключването на Спогодбата ще стимулира инвестиционния климат между България и Великобритания и ще спомогне за реализиране на реални и облекчени от данъчна гледна точка възможности за дружествата – местни лица и на двете държави, да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различни сфери и отрасли.

Разрешенията, възприети в Спогодбата, са съобразени с българската договорна практика, която следва преимуществено модела на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

/fakti.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com