Публикувано на: Thu, Mar 26th, 2015

Евросъдът допуска изключване на имигранти от социални помощи

5e_fkbmdfГражданите на ЕС, преместили се в чужда държава от съюза, за да търсят работа, могат да бъдат изключени от достъп до определени социални обезщетения.

Когато съответните граждани вече са работили в приемащата държава, посочените обезщетения не могат да им бъдат отказани автоматично, без отделна преценка, се отбелязва в заключение на Съда на ЕС, съобщи БТА.

Държавите могат да откажат достъп до социално подпомагане на граждани на ЕС, които пристигат на тяхна територия, без намерение да търсят работа.

Според съда социалните обезщетения целят осигуряването на средства за издръжка, необходими за водене на достоен живот, а не да улеснят достъпа до трудовия пазар.
От това следва, че тези обезщетения трябва да се разглеждат като социално подпомагане.

Приемащата държава не е длъжна да предостави право на социално подпомагане през първите три месеца на пребиваване на чуждия гражданин на ЕС, нито през евентуалния по-дълъг период на търсене на работа от него, щом той е влязъл на нейната територия с тази цел.

Гражданин на ЕС, който влиза на територията на чужда държава от Общността и пребивава там, без да търси работа, може законосъобразно да бъде изключен от получаването на обезщетения за социално подпомагане, за да се запази финансовото равновесие на националната система за това подпомагане, е записано в заключението.

Това изключване е законосъобразно и по отношение на онзи, който влиза на територията на чужда държава от ЕС, за да търси там работа.

Достъпът до тези обезщетения не може да бъда отказан автоматично на гражданин, който пребивава повече от три месеца на територията на чужда държава и е работил там.

Гражданин на ЕС, който е работил на територията на чужда държава по-кратко от година, може да загуби качеството си на работник след шестмесечен период на безработица.

Действителното и ефективното търсене на работа в продължение на “определен, разумен по своята продължителност период”, е елемент, който може да докаже наличието на връзка с приемащата държава.

Накрая съдът отбелязва, че право на пребиваване имат и безработни родители на деца, които посещават училище, без връзка с изискването да разполагат с достатъчно средства и пълно здравно застрахователно покритие.

Германското правителство вече реши да ограничи наплива на граждани от по-бедни членки на ЕС и злоупотребата със социални помощи.

Правителството предлага шестмесечен срок за пребиваване за европейските граждани, които стоят без работа в Германия.

Миналото лято британският премиер Дейвид Камерън обяви, че Великобритания ще закрие мнимите “колежи”, ще намали социалните помощи за пристигащи без работа и ще спре да рекламира работни места в чужбина.
dir.bg

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com