Публикувано на: Sun, May 10th, 2015

ДАНС ще може да забранява пътувания в чужбина

sdfvf1Председателят на ДАНС ще може да забрани пътувания зад граница, ако за някой има данни, че с пътуването си застрашава сигурността и интересите на България или че “извършват, подбуждат, участват в приготовление, подпомагане или в обучение за извършване на терористична дейност”.

Това предлага вътрешният министър Румяна Бъчварова за промени в закона за българските документи за самоличност, става ясно от проект, публикуван на сайта strategy.bg. “24 часа” припомня, че досега такива забрани са издавани от вътрешното министерство.

Досегашният текст на закона предвиждаше забрана само ако пътуващият директно застрашава националната сигурност.

От мотивите на проекта се вижда, че промените са в следствие на резолюция на Съвета за сигурност на ООН за борбата с тероризма.

“Основен акцент в приетата резолюция е поставен върху заплахата, наложена от ч уждестранните бойци терористи, дефинирани като лица, които пътуват до държава, различна от държавата на произход или в която те пребивават с цел извършване, подготовка, планиране, участие в обучение за извършването на терористични актове”, пише в мотивите. Основните цели на промените са предотвратяване движението на терористите или терористичните групи чрез ефективен граничен контрол и контрол върху издаването на документи за самоличност и документи за пътуване. засилване и ускоряване на обмена на оперативна информация относно действия или движения на терористи, предотвратяване и пресичането на наемането, организирането, транспортирането или екипирането на лица, които пътуват с цел подготовка, планиране и участие в терористични актове или предоставянето и получаването на терористична подготовка и финансирането на такова пътуване.

“Допълват се хипотезите за отказ за издаване на виза и влизане в страната на чужденец, за когото има данни, че извършва, подбужда, участва в приготовление, подпомагане или в обучение за извършването на терористична дейност, както и по отношение на чужденец, за когото има данни, че целта на влизането му е да използва страната като транзитен пункт за миграция към трета държава с цел извършване на такива действия”, пише още в мотивите.
/dnevnik.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com