Публикувано на: Tue, May 19th, 2015

Брюксел с пакет реформи за по-прозрачна политика в ЕС

photo_verybig_93488Европейската комисия се зае да въведе повече прозрачност и контрол в законотворчеството на ЕС. Цялостният пакет от реформи обхваща пълния цикъл на изготвяне на политики и ще направи процеса на вземане на решения в ЕС по-открит и по-прозрачен.

Той ще подобри качеството на новите закони посредством по-добри оценки на въздействието на законодателните предложения и измененията и ще насърчи постоянния и съгласуван преглед на действащото законодателство на ЕС, така че политиките да постигат целите си по най-ефективния и ефикасен начин, съобщиха от представителството на ЕК в България.

Комисията внесе в Парламента и Съвета предложение за ново междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество, като целта е по него да се постигане съгласие преди края на 2015 г.

В проекта се предлагат общ ангажимент за извършване на оценки на въздействието по време на целия законодателен процес, непрекъснато наблюдение на резултатите от прилагането на нормативната уредба на ЕС и извършване на по-задълбочени оценки; координиране на годишното и многогодишното планиране, включително консултации относно работната програма на Комисията, по-голяма прозрачност относно тристранните преговори и съвместни усилия за намаляване на необоснованото свръхрегулиране при транспонирането на законодателството на ЕС от държавите членки.

/novinite.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com