Публикувано на: Wed, May 20th, 2015

Кабинетът ”навърза” пенсионната реформа

5e_ex6krpНова схема за изчисляване на пенсиите гласува МС. Повишават се възраст и стаж за пенсиониране. Повишават се и осигуровките. Предлага се и по-ранно пенсиониране.

Правителството прие проекта за изменение на Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат краткосрочни и дългосрочни мерки за финансова стабилност на пенсионната система и подобряване на адекватността на пенсиите.

До последния момент правителство, синдикати и бизнес уточняваха параметрите на промени в пенсионната система. Среща при премиера Бойко Борисов на лидерско ниво бе свикана два часа преди заседанието на МС тази сутрин, съобщи БНР.

В проекта се предлагат също промени, водещи до нарастване на приходите в осигурителната система, което ще доведе до намаляване на зависимостта на системата от държавния бюджет.

Във връзка с това е предложението за плавно повишаване размерите на осигурителните вноски.

Промените включват увеличаване на осигурителните вноски през 2017 г. с 1% и през 2018 г. с още 1%, като парите ще отиват във фонд “Пенсии” на НОИ, а не във втория стълб.

Предвижда се плавно увеличаване и постепенно изравняване на стандартната пенсионна възраст на жените и мъжете, плавно увеличаване на изискуемия осигурителен стаж за пенсиониране за работещите при условията на трета категория труд.

С пакета се предлага плавно нарастване на възрастта в третата масова категория до достигане на 65 години за мъжете и жените.

Предлагат се промени и по отношение на условията за пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд.

Синдикати, работодатели и правителство са се споразумели възрастта за пенсиониране на категорийните работници да расте до 55 години за първата категория и 60 години – за втората.

В сектора “Сигурност” ще бъде въведена минимална възраст за пенсиониране 52 години и 10 месеца.

Миньорите ще могат да се пенсионират на 45 години при съкращения или ликвидация, но няма да имат право, както досега, да се върнат отново в мината и да взимат едновременно заплата и пенсия.

Въвежда се възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер на лица, на които не достигат до 12 месеца възраст, които имат изискуемия осигурителен стаж, като пенсията им се намалява пожизнено с по 0,4 на сто за всеки месец недостигаща възраст.

Предвиждат се и промени, свързани с подобряване на адекватността на пенсиите.

От 1 януари 2019 г. индивидуалният коефициент при изчисляване на размера на пенсията ще се определя като средноаритметично на месечните индивидуални коефициенти. От същата година от формулата за определяне размера на пенсията при изчисляване на индивидуалния коефициент по чл. 70, ал. 3 от КСО отпада доходът на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три години по избор преди 1997 г.

От 1 януари 2017 г. започва постепенно увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляване размера на пенсиите (както за новоотпуснатите, така и за вече отпуснатите пенсии) с размер, който е минимум размерът на швейцарското правило до достигане на 1,5 на сто.

Постигнахме съгласие следващите 10-12 години да достигнем около 40% минимално увеличение на пенсиите, каза във връзка с тази промяна президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Със законопроекта се предлагат промени за запазване и усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел, като се доизграждат и разширяват направените от 1 януари 2015 г. промени.

Те предвиждат възможност за свободен избор на лицата, родени след 31 декември 1959 г. да се осигуряват задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд или само за пожизнена пенсия в държавното обществено осигуряване (ДОО).

Предлага се принципът на свободен избор да се въведе и за ранното пенсиониране на категорийните работници, като се създава възможност те да изберат дали да се осигуряват само във фондовете на ДОО или да се осигуряват и в професионалните пенсионни фондове.

/dir.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com