Публикувано на: Tue, Jun 16th, 2015

България и Великобритания потвърдиха силното си партньорство в рамките на ЕС и НАТО

0cfbbec2cf53cf1e72c83049ff7f71e8Министър Даниел Митов и британският му колега Филип Хамънд, които се срещната днес в Лондон, подчертаха силното партньорство между Република България и Обединеното кралство в рамките на ЕС и НАТО и отличното равнище на двустранния политически диалог. първите дипломати на двете страни обмениха мнения и оценки по актуалните въпроси от европейския и регионален дневен ред, като се спряха подробно на ситуацията в Република Македония и региона на Западните Балкани като цяло, както и на обстановката в Украйна и рамката на отношенията между ЕС и Русия, съобщава пресцентърът на МВнР.

Филип Хамънд запозна българския си колега с основните елементи на британския дневен ред за реформа на ЕС и предстоящото провеждане на национален референдум за излизане или оставане на Обединеното кралство в Европейския съюз, като подчерта необходимостта от постигане на съгласие между партньорите в ЕС за реформи, насочени към повишаване на неговата конкурентоспособност и демократична отчетност в интерес на просперитета и сигурността на всички европейски граждани. По отношение на британския дебат за реформиране на принципите на достъп на гражданите на ЕС до социалните системи на държавите-членки, Хамънд посочи, че правителството на Обединеното кралство е готово да дискутира със своите европейски партньори възможни решения, които не дискриминират една или друга категория граждани на ЕС и около които може да бъде постигнат широк консенсус между държавите-членове.

България и Обединеното кралство потвърдиха споделената амбиция за активно сътрудничество в хода на подготовката на триото от председателства на Съвета на ЕС в периода 2017-2018 г.

Двамата външни министри приеха съвместно изявление.

Министър Митов проведе срещи и в британския парламент – с председателя на постоянната парламентарна комисия по европейските въпроси на Камарата на лордовете – лорд Бозуел, както и в Кабинета на министър-председателя – със съветника по националната сигурност Ким Дарък.

Акцент в разговора с лорд Бозуел бе ангажиментът на британското правителство за реформиране на ЕС, както и ролята на Камарата и Комисията по отношение на законопроекта за провеждането на очаквания преди края на 2017 г. референдум за оставане или напускане на ЕС. Отчетена бе значителна близост в позициите на двете страни по теми от Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС, с особен акцент върху ситуацията в Украйна и значението на кризата в общоевропейски контекст. Министър Митов отправи покана към лорд Бозуел за посещение в България с цел активизиране на двустранното парламентарно сътрудничество, обмен на най-добри практики по отношение на работата на британските комисии по европейски въпроси, както и обсъждане на ролята на националните парламенти в контекста на дебата за европейски реформи.

В рамките на срещата с Ким Дарък бе обсъден широк кръг от теми на сигурността в региона на Западните Балкани, европейската перспектива на страните от региона и мерките за преодоляване на предизвикателствата пред този процес, включително в по-широкия контекст на сигурността в Европа. Актуалната обстановка в Република Македония и перспективите за намиране на изход от политическата криза в страната бяха особен фокус в разговора. Разменени бяха оценки на двете страни по обстановката в Украйна и отношенията между ЕС и Русия, като се очертаха множество допирни точки, в това число по отношение на санкциите на ЕС и подобряването на капацитета на ЕС за ефективна публична комуникация.

/cross.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com