Публикувано на: Thu, Jul 2nd, 2015

Пенсионната реформа на Ивайло Калфин бе приета на първо четене в парламента

8e6e7a6dfc13702d2aa4d4f02bad8af8Пенсионната реформа на Ивайло Калфин бе приета на първо четене в парламента.

Освен този законопроект, имаше още шест законопроекта с предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Две от предложенията бяха на БСП, едно беше на “Атака”, едно на Реформаторския блок, едно на Патриотичния фронт и едно на Велизар Енчев.

Предложението на левицата максималният размер на осигурителния доход да се фиксира на десет минимални работни заплати, а не да се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, също не срещна одобрение.

Законопроектите, внесени от „Атака”, целящи отпадане на увеличението за възрастта за пенсиониране, минималните пенсии да са в размер на 500 лева и те да се актуализира ежегодно с индекса на малката потребителска кошница инфлация.

Освен предвиденото плавно увеличение на възрастта за пенсиониране на мъжете и жените до достигане на 65 години и за двата пола към 2037 година за трета категория труд, стажът за пенсия също ще се покачва с по два месеца годишно до достигането на 40 години за мъжете и 37 години за жените към 2027 г.

Пенсионната промяна засяга възрастта за пенсиониране и на служителите от сектор „Сигурност” за пенсиониране при навършване на 52 години и 10 месеца.

С така приетите промени от 1 януари 2019 г. индивидуалният коефициент при изчисляване на размера на пенсията ще се определя като средноаритметично на месечните индивидуални коефициенти. От 1 януари 2017 г. започва постепенно увеличаване на тежестта на една година осигурителен стаж при изчисляване размера на пенсиите (както за новоотпуснатите, така и за вече отпуснатите пенсии) с размер, който е минимум размерът на швейцарското правило до достигане на 1,5 на сто.

Има и промени за запазване и усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел, като се доизграждат и разширяват направените от 1 януари 2015 г. промени, които предвиждат възможност за свободен избор на лицата, родени след 31 декември 1959 г. да се осигуряват задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд или само за пожизнена пенсия в държавното обществено осигуряване (ДОО). Предлага се принципът на свободен избор да се въведе и за ранното пенсиониране на категорийните работници, като се създава възможност те да изберат дали да се осигуряват само във фондовете на ДОО или да се осигуряват и в професионалните пенсионни фондове.

/cross.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com