Публикувано на: Wed, Sep 23rd, 2015

Еврокомисията започна три наказателни процедури срещу България заради бежанците

zx450y250_2614883Европейската комисия днес стартира 40 процедури срещу държавите членки за неизпълнение на европейското законодателство в областта на предоставянето на убежище.

Две формални осведомителни писма, първата стъпка от наказателната процедура, са изпратени до София.

България не е отчела пред комисията и какви мерки е взела, за да приложи Директивата за процедури за предоставяне на убежище, която въвежда общи процедури и административни стандарти за предоставяне и отказ на убежище.

Второто предупреждение от ЕК идва заради неприлагане на Директивата за условията на прием, която задава общи минимални стандарти за приема на бежанци и предвижда достъп до подслон, храна, здравни грижи и заетост.

По-сериозно предупреждение, което отвежда България по-близо до дело в Съда на ЕС, е полученото мотивирано становище, защото страната не е осведомила пред Европейската комисия как е приложена директивата, която хармонизира минималните стандарти за квалификация на граждани от трети страни или хора без гражданство в качеството им на ползващи се с международна защита. Други предвидени права в директивата са защитата от отблъскване, разрешително за пребиваване, документи за пътуване, достъп до работни места, образование, здравеопазване, настаняване и др.

Общата европейска система в областта на предоставяне на убежище се състои от четири закона: Дъблинската регулация, Директивата за процедури по предоставяне на убежище, Директивата за квалификация, Директивата за условия на прием и правилата за снемане на пръстови отпечатъци EURODAC.

България не е осведомила за транспонирането на трите от тях. София не е получила възражения от еврокомисията по прилагането на законодателството в областта на депортацията и снемането на пръстови отпечатъци.

Хърватия, Финландия, Дания, Словакия, Португалия са между държавите, към които няма забележки по транспонирането на законодателството в областта на предоставяне на убежище.

Германия и Франция също са в наказателна процедура за неприлагане на директивите за процедурите и условията на настаняване и предоставяне на убежище.

Решението за стартиране на наказателните процедури е взето извънредно, като изпълнителният орган на ЕС е обърнал внимание единствено на нарушенията в областта на приютяването на бежанци. Обичайната практика е веднъж на месец да бъдат обявявани процедурите в пакет, включващ нарушенията на държавите членки във всички законодателни области.

Според ЕК изпълняването на законодателството по Общата европейска система за предоставяне на убежище цели да направи решенията по предоставяне на убежище “по-справедливи, по-бързи и висококачествени”, като се осигурява, че се предоставят хуманни условия за прием (като например подслон) на бежанците.

Зам.-председателят на ЕК Франс Тимерманс заяви, че основната цел е “осигуряване на общи стандарти според настоящото законодателство”.

“В Европа всеки трябва да спазва стандартите, за които сме се споразумели при посрещането на бежанци”, допълни комисарят за имиграцията Димитрис Аврамопулос.

Пред най-сериозен риск да бъде осъдена от Брюксел е Гърция, към която комисията отправи второто официално осведомително писмо заради нарушаване на определени условия. Еврокомисията установи “сериозни дефицити в гръцката система за предоставяне на убежище, по-специално свързани с условията в центровете за прием на кандидатстващи със специални нужди и уязвими лица.

/dnevnik.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com