Публикувано на: Thu, Oct 22nd, 2015

Монетата от 2 лв. влиза в обращение на 7 декември

zx450y250_2422655Управителният съвет на Българската народна банка днес е взел решение за пускане в обращение от 7 декември на нова разменна монета с номинална стойност 2 лева, емисия 2015 г.

На лицевата страна на монетата в центъра на вътрешния кръг е обозначена номиналната стойност с цифрата 2, набраздена с линии. По периферията са изобразени графични елементи от пресечени линии, разположени и във вътрешния кръг, и по външния пръстен. В долната част на монетата е изписан текстът “ЛЕВA”, като буквите започват от външния пръстен и навлизат във вътрешния кръг, а годината на емисията 2015 е разположена върху външния пръстен, вдясно от текста “ЛЕВA”.
На обратната страна на монетата във вътрешния кръг е разположен стилизиран образ на Паисий Хилендарски и са изписани годините “1722 – 1773”, а върху външния пръстен – текстовете “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” и “БЪЛГАРИЯ”.

Вътрешният кръг на монетата е от сплав със златист цвят, а външният – от сплав със сребрист цвят. Автор на художествения проект е Ваня Димитрова.

БНБ подчертава, че банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., ще продължат да бъдат законно платежно средство едновременно с новата разменна монета от 2 лева.

Монетата ще бъде официално представена на 26 ноември 2015 г., с което ще започне и информационна кампания.

/dnevnik.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com