Публикувано на: Wed, Jan 6th, 2016

Ще глобяват и клошарите – до 1000 лева глоба предлага МОСВ

xdfv39Въвеждат се глоби между 300 и 1000 лв. за всеки, който изземва съдържанието, обръща, нарушава целостта, естетическия вид или запалва съдове за събиране на смет.
Това предвиждат промени в Закона за управление на отпадъците, публикуван за обществено обсъждане, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Досега същият размер глоби се налагаха само за изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места.

Целта на предлаганата санкция е да се спрат кражбите на отпадъци от кофите за боклук. В последно време стана практика и контейнерите тип “иглу” да се унищожават като се изпразват от долната страна.

Ограничаване на сивия сектор в търговията с вторични суровини е една от целите на подготвените от МОСВ промени в Закона за управление на отпадъците.

Министерството предлага въвеждането на банкова гаранция от 15 000 лева за фирма и по 5000 лева за всяка площадка за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства, електрическо и електронно оборудване. Мярката цели ограничаване на нелоялната конкуренция в този бранш.

При предварително третиране на автомобили и електроуреди се добива голямо количество отпадъци от черни и цветни метали, а лица без разрешение за дейност със скрап нелегално приемат металите, избягвайки изискването за банкова гаранция.

Въвеждат се и по-строги изисквания за регистрация на лицата, извършващи дейности като търговец или брокер на отпадъци. Целта е да се избегнат злоупотреби и да се даде възможност на компетентните органи да упражняват по-ефективен контрол върху този вид дейност.

Предвиждат се и изисквания за местоположението на т.нар. пунктове за вторични суровини.

В момента многобройните площадки за събиране и съхранение на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки най-често са разположени в междублокови пространства, в трафопостове и други градски части.

Министерството предвижда нови разпоредби в Закона за управление на отпадъците, с които пунктовете за вторични суровини ще трябва да бъдат преместени само в промишлени или складови зони.

/dir.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com