Публикувано на: Wed, Jan 27th, 2016

Еврокомисията препоръча външен анализ на прокуратурата

sotir_cacarovБългария трябва “да започне независим анализ на прокуратурата, както е заложено в правителствената стратегия за съдебна реформа, като се държи сметка за вече осъществените мерки за реформа”.

Това е една от ключовите препоръки в разпространеният в сряда Доклад на Европейската комисия за състоянието на правораздавателните органи и борбата с корупцията и организираната престъпност в страната.

Друга ключов съвет към София е бързо да създаде “единен орган със солиден независим мандат за борба с корупцията по високите етажи на властта, да гарантира бързото създаване на новата институция и да ѝ предостави необходимите ресурси”. Това би трябвало да стане с приемането на нов закон за борба с корупцията, но по конституция единственият орган с процесуални правомощия в България е прокуратурата.

Не е ясно как нова институция би била с “независим мандат”, без да се промени конституционната рамка и дали всъщност от Брюксел не препоръчват създаване на подобие на румънската специална агенция за разследване на корупцията.

От техническата част на доклада, която е по-обширна, се разбира, че става дума за идеята на вицепремиера Меглена Кунева. Там се посочва, че новата институция трябва да обедини сегашните Комисия за конфликт на интереси, БОРКОР и част от Сметната палата, проверяваща за съответствие имуществените декларации на около 7000 висши служители в държавата. Тя трябва да е независима агенция с подсилени разследващи правомощия, право на инспекции, проверка на сигнали, достъп до регистри, данъчна и банкова информация и право да налага административни глоби и да предава случаи за доразследване на прокуратурата.

Законопроектът на Кунева бе отхвърлен в парламента през септември и сега еврокомисията казва: “Повторното внасяне и приемането на този закон, както и последващото създаване на новата институция ще бъдат ключов тест за решимостта на България през 2016 г.”

В текста се казва, че основно предизвикателство за 2016 г. ще бъде превръщането на приетите миналата година стратегии за съдебната реформа и за борба с корупцията в “конкретен и осезаем напредък”.

Авторите изтъкват, че в цялата съдебна система има толкова проблеми, че тя трябва да бъде реформирана и модернизирана – включително на ниво наказателни кодекси – едновременно във всичките си звена, а не сектор по сектор.

Затова се препоръчва реформа на Висшия съдебен съвет, включително за мониторинг на това как се прилага и доколко е сигурна системата за случайно разпределяне на делата в съдилищата. относно Инспектората към ВСС се казва, че той трябва бързо да получи правомощия и ресурси да си върши основната функция – да гарантира етиката и борбата с корупцията в съдебната система, както и да има прозрачни последици и последователни действия след установяването на проблеми.

Първият заместник-председател Франс Тимерманс заяви – на практика цитирайки основни моменти от доклада: “Сега е време да се премине към следващия етап, като стратегиите за съдебна реформа и за борба с корупцията бъдат последвани от действия и доведат до конкретни резултати. (…) Комисията е предоставила необходимите за това средства. 2016 трябва да бъде годината, през която българите ще усетят действителен напредък. Постигането на реални резултати в борбата с корупцията по високите етажи на властта и по делата, свързани с организираната престъпност, продължава да бъде най-сериозното предизвикателство пред България и затова трябва да е първостепенен приоритет.”

Докладът, изработен съгласно Механизма за сътрудничество и проверка (МСП), който днес депутати от ГЕРБ и БСП призоваха да бъде прекратен. В миналогодишния текст изрично се посочваше, че България напредва бавно, а в сегашния – че тепърва трябва да се установи – включително от начина, по който се подхожда към трудни дела и пречки пред реформите – доколко обновяването на системата е станало необратимо.

/dnevnik.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com