Публикувано на: Fri, Jan 29th, 2016

Бизнесът иска час по-скоро да приемем еврото

660_526fb3ee1cf1b5e0a16972ecc20b07c6Конкурентоспособността на българските предприятия се влошава, а достъпът до финансиране е ограничен заради забавянето на присъединяването на България към еврозоната. Това се казва в становище на Българска стопанска камара.
Заплашени още са и перспективите за дългосрочен растеж, макроикономическата стабилност, както и възможностите за обрат на пазара на труда, съобщи Труд.
Според БСК основните рискове пред членството на страната в еврозоната са нарастващи центробежни сили за раздробяване на ЕС, засилване на зависимостта на българската икономика от развитието на еврозоната, както и фактът, че общата парична система в еврозоната функционира без обща бюджетна и данъчна политика.
Бизнесът посочва, че приемането ни във валутния съюз ще доведе до намаляване на разходите за финансови трансакции, на общия системен риск за банковата система, включване на ЕЦБ като “кредитор от последна инстанция”, както и общо намаляване на лихвите – по кредитите, за държавния дълг, улесняване на достъпа до финансиране, както и увеличаване на инвестиционната активност и ръст на чуждестранните инвестиции.
От БСК показват, че последните конвергентни доклади на ЕЦБ (от лятото на 2014 година) са показали, че България покрива критериите от Маастрихт – инфлацията е -0,8% от референтна стойност от 1,7 на сто, дългосрочен лихвен процент 3,5% от 6,2% референтни, бюджетен дефицит от 1,5% от референтни 3 на сто и държавен дълг под 60% от БВП, а именно 18,9 на сто.
От работодателската организация препоръчват ускоряване на подготовката за влизането в “чакалнята” на еврозоната и приемане на целева дата за въвеждането на единната европейска валута у нас. Това може да стане след приключването на стрес тестовете на банките, след изясняването на статута на Великобритания в ЕС, както и взимането на решения за миграционната криза в ЕС.

/pik.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com