Публикувано на: Fri, Feb 12th, 2016

Правото да запазиш мълчание става задължително за правосъдието в целия ЕС

Europe-justiceЕвропейският съюз прие директива, която гарантира спазването на правата на заподозрените и обвиняемите от страна на полицията и на правосъдните органи във всички държави членки на ЕС.

Директивата предвижда четири принципа, свързани с неотменими човешки права, вписани в Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за правата на човека, да бъдат зачитани по време на съдебно преследване:

– презумпцията за невинност: на публичните власти се забранява да се позовават на какъвто и да е аспект на вина, докато вината на лицето не е доказана;
– обвинението трябва да носи тежестта на доказване на вината, а не обвиняемото лице да доказва невинност. Всяко съмнение на обвинението е в интерес на заподозрения или обвиняемия;
– право на запазване на мълчание и да не свидетелстваш срещу себе си същ ще бъдат защитени, като тези две права не могат да бъдат използвани срещу заподозрените и обвиняемите, за да предопределят осъдителна присъда;

– правото обвиняемите да присъстват по време на процеса срещу себе си е жизненоважно, за да се гарантира справедливо дело, пише Европейската комисия. Ако това право бъде нарушено, лицето ще има право делото да започне отначало.

Директивата беше предложена през 2013 г. Днешното одобрение от Съвета беше последната стъпка, преди държавите да започнат да я изпълняват. Всяка държава членка разполага с две години, за да направи националното си законодателство съвместимо с целите на директивата.

Посочените в директивата права трябва да бъдат “напълно и еднакво зачитани” навсякъде в Европейския съюз, пише Европейската комисия.

Директивата ще се прилага във всички държави члени на ЕС, с изключение на Великобритания и Великобритания, които използваха правото да не участват в законодателните инициативи на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи при подписването на договорите на общността.

/dnevnik.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com