Публикувано на: Tue, Feb 23rd, 2016

Брюксел отличи три български проекта сред най-добрите природозащитни практики за 2015 г.

kydroglav_pelikan_ptica_ezero_Къдроглав пеликан, малък корморан, голям воден бик, тръноопашатата и белооката потапници.

Това са петте вида птици, за чието опазване са се грижили тази година от Българското дружество за защита на птиците. И явно са се справили на ниво, защото работата им е оценена високо от Европейската комисия. Защитата на тези птици и на техните местообитания е част от проекта на БДЗП “Живот за Бургаските езера”, който е в списъка на ЕК на най-добрите проекти за 2015 г., финансирани по програма LIFE+.

От общо 28 проекта отличени за тази година от ЕК, три от тях са български – на БДЗП, WWF и Зелени Балкани. Сега предстои да бъдат избрани най-добрите сред тях.

Целта на “Живот за Бургаските езера” е и дългосрочно опазване на три защитени зони от мрежата Натура 2000.
Миналата година проект “Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България”, отново на БДЗП, беше обявен за най-добър от най-добрите проекти за 2014 г.

“Живот за Бургаските езера” е реализиран от БДЗП в партньорство с община Бургас, Черноморски солници, Българска фондация “Биоразнообразие” и Кралското дружество за защита на птиците (Великобритания).

“Това е голямо признание, както за организацията, изпълнявала проекта, така и за природозащитата в България,” коментират от БДЗП.

Наградите ще бъдат раздадени на 31 май в Брюксел по време на Европейската зелена седмица. За отбелязването й (от 30 май до 3 юни 2016 г.).

Наградите на Европейската комисия се връчват за 11-та поредна година. Критериите, на базата на които се селектират най-добрите проекти, включва: оценка на приноса на проекта за опазването на природата в краткосрочен и дългосрочен план, социално-икономическо въздействие, иновативност и устойчивост, приложимост на европейските политики и ефективно изразходване на средствата.

/dnevnik.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com