Публикувано на: Wed, Feb 24th, 2016

Всички до 32 години да влязат на военен отчет, предлагат от Министерството на отбраната

41e074d24b36fc734b77231c8115dd22Всички български граждани, на възраст между 18 и 32 години, да бъдат заведени на военен отчет, предвиждат предложения за промени в Закона за резерва, подготвени от Министерството на отбраната. На сайта на ведомството се уточнява, че с отпадането на наборната военна служба, възможностите за попълване на въоръжените сили във военно време са силно ограничени. Това води до необходимост от определяне на по-широк кръг от български граждани, които трябва да се водят на отчет и да се извикват във военно време за военна подготовка за защита на отечеството.

С вкарването в регистрите на военните на всички младежи ще има и яснота, колко са годните за служба българи и къде могат да бъдат намерени. От 2012 г. насам запас под формата, позната от едно време, няма. Армията разполата с резерв от около 3000 души, сключили договор с Министерство на отбраната да са на постоянно разположение за определен период.

Отделно има и запасни, които които са отбили военната си служба, минали са през курс за военна подготовка (да не се бърка с военното обучение в училищата), били са кадрови военни, работили са за организации, свързани с националната сигурност, или имат гражданска специалност, необходима за военните формирования – лекари, шофьори и компютърни специалисти, например.

Третата група граждани, на които армията може да разчита в случая на война са именно неотслужилите и необучени мъже, който подлежат на военен отчет. С промените в Закона за резерва военните предлагат създаване на единен учебен център за начална военна подготовка, в който да се обучават както резервисти, така и български граждани, желаещи да придобият военна подготовка на доброволен принцип. Регламентира се възможността по време на доброволното обучение да се провеждат практически занятия с използване на оръжие и боеприпаси.

С промените в Закона за резерва ще се диференцира и пределната възраст за водене на военен отчет за различните категории резервисти и запасни. Целта е качествено окомплектоване на военновременните формирования на въоръжените сили и ефективно изпълнение на функционалните задължения от различните категории. По този начин се осигурява и възможността за служба в запаса и на лица, освободени от военна служба по пределна възраст, се казва в мотивите към законопроекта, който преди да стане факт трябва да се одобри от правителството и парламента. Запасните в момента се свалят от отчет, когато навършат 63 години.

В новия законопроект е записано още, че ще се конкретизират видовете възнаграждения, дължими на резервистите от доброволния резерв и начина на тяхното изплащане при участие в специалната военна подготовка, служба по време на обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията .

28 години става максималната възраст за постъпване в професионалната армия
В изпълнение на Законодателната програма на Министерския съвет за първото полугодие на 2016 г. Министерството на отбраната е подготвило и изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ). Предвижда се за професионални войници да бъдат наемани хора на възраст максимум 28, вместо 32 години.

Пределната възраст, до която ще служат военните без чин, пък се намалява с четири години до 46 години. Така се създава възможност за ранното пенсиониране на професионалните войници, тъй като те ще придобиват по-рано необходимите 18 години, действителна военна служба.

В същото време пределната възраст за сержантите, офицерските кандидати, младшите офицери, офицерите със звание “майор” и “подполковник” се увеличава на 55 години. Премахва се рестрикцията от въведения максимален срок за престояване във военно звание и в длъжност на военнослужещите.

При наличие на пари заплатите на военните ще се увеличат
С предложените изменения в ЗОВСРБ се дава възможност при наличие на средства в бюджета да се увеличава месечното възнаграждение на военнослужещите с увеличаването на коефициента спрямо базата. Така те ще се уеднаквяване с тези на служители в МВР.

С промените в закона за отбраната се регламентират и въпросите на полагането на извънреден труд от военнослужещите, като се дава детайлна уредба на дежурствата, както и неговата компенсация над нормалната му продължителност. С новите разпоредби за първи път от много десетилетия се дава възможност на съкратените или уволнилите се по организационно-щатни промени военнослужещи да постъпят повторно на военна служба във въоръжените сили, се казва в мотивите на Министерството на отбраната.

/dnevnik.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com