Публикувано на: Fri, Jun 16th, 2017

Съветът на ЕС потвърди препоръките в областта на икономиката, издадени от ЕК за България

Съветът на ЕС съобщи, че одобрява издадените от Европейската комисия препоръки за развитието на икономиките на държавите от Общността.
В документа за нашата страна са отбелязани четири препоръки. Първата е нашата страна да продължи да подобрява събирането на данъците и спазването на данъчното законодателство, включително чрез цялостни мерки за периода след 2017 година. Препоръчва се ускорено прилагане на мерките за намаляване на размера на “сивата” икономика, особено на работата “на черно”.
Втората препоръка е нашата страна да предприеме следващи мерки по прегледите на финансовия сектор, особено на презастрахователните договори, надзора на групово равнище, активите с трудно определима стойност и експозициите към свързани лица. България следва да подобри банковия и небанковия надзор с изпълнението на подробни планове за действие, в тясно сътрудничество с европейските власти. Нашата страна следва да улесни намаляването на все още високото равнище на необслужвани заеми на предприятията, като се основава на широк кръг възможности, включително с ускоряване на реформата на законодателството за обявяване в несъстоятелност и чрез насърчаване на действащ вторичен пазар за необслужвани заеми.
Третата препоръка е България да подобри насочването на политиките по заетостта и приобщаването между службите по заетостта и социалните служби за групите в неравностойно положение. Следва да се увеличи предоставянето на качествено общо образование, особено за ромите. На нашата страна се препоръчва да увеличи покритието на здравното осигуряване, да намали преките плащания от страна на пациентите и да се справи с недостига на здравни специалисти.
Съгласувано със социалните партньори страната следва да състави прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата. Препоръчва се България да подобри обхвата и съответствието на минималния доход, както и да осигури ефективното прилагане на националната стратегия за развитие на обществените поръчки.

/БТА/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com