Публикувано на: Fri, Jun 30th, 2017

България и Румъния в дъното на класацията по иновативност в ЕС

Румъния и България са на дъното на класацията на страните от ЕС от гледна точка на постиженията на иновациите през 2016 г. Това показва Европейският иновационен индекс (EIS) от 2017 г.За Румъния налице е спад от 14,1% спрямо средната стойност за Общността през 2010 г.

Двете страни попадат в категорията “Скромен иноватор” – най-ниското място в подреждането на държавите, които показват ниво на представяне под 50% от средното за ЕС.

На Стария континент Швеция остава лидер на иновациите, докато Литва, Малта, Холандия, Австрия и Великобритания са най-бързо развиващите се иноватори.

Докладът също така установява, че в глобален мащаб ЕС е по-малко иновативен от Австралия, Канада, Япония, Южна Корея и САЩ.

EIS оценява относителните силни и слаби страни на националните иновационни системи и предлага сравнителен анализ на резултатите от иновациите в страните от ЕС, други европейски страни и регионалните съседи.

Рамката за измерване, преразгледана за тазгодишното издание, взема предвид 27 различни показателя, които разглеждат основните двигатели на иновациите извън фирмените, публични и частни инвестиции в научни изследвания и иновации, иновационни усилия на ниво фирма и въздействието на иновационните дейности на фирмите.

/nova.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com