Публикувано на: Wed, Jan 31st, 2018

Правителството одобри антикорупционни мерки при налагане на глоби

Източник: БГНЕС

Правителството одобри мерки, с които да се намали корупционният риск при налагане на административни наказания. Най-често срещани са глобите и имуществените санкции.

Мерките са предложени от Междуведомствената работна група, създадена със заповед на министър-председателя.

Предстои министрите и председателите на държавните агенции да изготвят анализ на административнонаказателните разпоредби на законите. Това трябва да се случи в следващите 6 месец.

След изготвянето на анализа по него ще се подготвят законодателни промени. До независимите комисии и еднолични органи, създадени със закон, ще бъде отправена покана също да направят такъв анализ. Общинските съвети също ще получат информация за слабостите на нормативната уредба.

Пример за слабост в законодателството е съществуване на няколко контролни органа за едно и също нарушение без ясни или с припокриващи се пълномощия; неясни текстове, които позволяват различни преценки дали е извършено нарушение. Друг пример би бил и съществуването на необосновано широки диапазони между минималния и максималния размер на санкциите, които дават възможности за субективизъм.

Работна група, създадена от вицепремиера по правосъдната реформа, ще трябва да изготви предложения за промени в Закона за административните нарушения и наказания след широки предварителни консултации с институциите.

Предвижда се въвеждане на определения за основни понятия в Закона като “маловажен случай”, “повторно нарушение”, “системно нарушение”, с цел недопускане на противоречиво прилагане.

Ускоряване на производството по административно наказание Ще се обсъди и възможността да се ускори производството по административното наказание и изпълнението на наложените мерки, когато нарушението бъде признато от извършителя и не се оспорва пред съда, чрез сключване на споразумение и налагане на санкция в по-малък размер, точно определена със закон.

В рамките на следващите три месеца трябва да се разпише и концепция за създаването на централизиран регистър на административнонаказателните производства, включително съдържанието, поддържането, вписването на постановления в него.

/news.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com