Публикувано на: Thu, Apr 19th, 2018

ЕП прие по-строги правила за техническите прегледи на автомобили

Засилен европейски контрол на системата за одобрение на автомобили, осигуряващ еднакво и ефективно прилагане на правилата, беше одобрен от Европейския парламент в четвъртък.

Новият регламент относно одобрението на автомобилите, преди да излязат на пътя и прегледите след това, изяснява отговорностите на националните органи за типови одобрения, на центровете за проверка и на органите за надзор на пазара. Целта е да се подсили тяхната независимост и да се предотвратят конфликти на интереси, съобщават от ЕП.

Новите правила изискват всяка държава в ЕС да извършва минимален брой прегледи на автомобили всяка година, например поне един на всеки 40 000 автомобила регистрирани в държавата членка през предишната година. Поне 20% от тези прегледи трябва да свързани с емисиите. За държави с нисък брой регистрации на автомобили ще има минимум от поне пет извършени прегледа.

Европейската комисия също ще има правото да извършва прегледи и проверки, за да се увери в спазването на правилата, да изисква изземане на автомобили в ЕС и да налага административни глоби на автомобилните производители в размер до 30 000 евро за всеки автомобил, който не отговаря на изискванията.

Законодателството включва нов режим за прегледи, за да гарантира, че автомобилите не надвишават границите за емисии през цялостния си период на употреба. Центровете за прегледи ще бъдат редовно и независимо проверявани.

Собствениците на автомобили ще бъдат обезщетявани, ако им се наложи да правят поправки, които в даден момент водят до изтегляне на автомобила от страна на производителя. Независимите сервизи ще имат достъп до релевантна информация относно автомобилите, за да могат да се конкурират с търговците на автомобили и да намалят цените си.

Регламентът, одобрен с 547 „за“, 83 гласа „против“ и 16 гласа „въздържал се“, трябва да бъде одобрен и от Съветът на ЕС. Новите правила ще влязат в сила от 1 септември 2020 г.

/Expert.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com