Публикувано на: Mon, Oct 29th, 2018

Кандидатстване за Settled Status в UK

На 22 октомври, Home Office публикува инструкции как ще се доказва жителство във Великобритания при кандидатстване за settled status, ако кандидатите нямат достатъчна история пред HMRC и Department for Work and Pensions (DWP).
При всички останали групи кандидати, проверката от колко време живеят във Великобритания ще става автоматично, без да е необходимо да се изпращат допълнителни документи. Системата за settled status ще влезе изцяло в сила от 29-ти март 2019 г. За разлика от настоящата система за Permanent Residence, регистрацията за settled status ще е задължителна за всички вече пристигнали на Острова. Срокът за регистрация ще е 30-ти юни 2021 г.

Как ще се проверява жителство при кандидатстването за settled status при хора, за които няма достатъчно данни в правителствените системи

Системата за settled status ще изисква от вас да въведете вашия National Insurance номер, за да се установи откога живеете във Великобритания. След като платите таксата за кандидатстване по интернет (£75.50 на човек), Home Office ще прави автоматична проверка на данните за вас в системите на HMRC (данъци и осигуровки) и DWP (социални помощи), за да установи кога сте пристигнали и дали сте живели в страната по-малко или повече от 5 години. Пристигналите преди 5 или повече години ще получават settled status, а пристигналите преди по-малко от 5 години, ще получават pre-settled status, който ще им позволява след навършване на 5 години жителство да кандидатстват за settled status. В случай че за вас има достатъчно данни в едната или и в двете системи, ще получите резултата дали сте одобрени за settled status или pre-settled status веднага.

Ако не можете да осигурите National Insurance номер или в базите данни на HMRC и/или DWP няма достатъчно информация за вас, ще трябва да изпратите допълнителни доказателства, които да доказват присъствието ви в страната. Това ще става по интернет през приложението за кандидатстване за settled status, където ще има опция за прикачване на снимки и сканирани копия на документи.
Няма да се изисква изпращането на документи по пощата.

Приложението за settled status ще ви каже за кои периоди е необходимо да представите документи. Например, то може да ви каже да представите доказателства за 6 месеца присъствие през 2014 г. Не е необходимо да представяте доказателства, покриващи целия ви престой във Великобритания, а само за периодите, за които приложението ви иска такива.

Причините да няма достатъчно данни за вас в правителствените ви системи могат да бъдат много – грешно подадена от вас информация или пък наличие на периоди, през които не сте работили и/или не сте получавали помощи.

Изпращане на документи, доказващи жителството ви във Великобритания

Във всички документи, които изпращате като доказателство за присъствието ви в страната в даден период от време трябва да фигурира датата им, както и вашето име. Необходимо е да изпратите само един документ, който да покрива даден месец, а най-добре е да изпращате документи, които покриват по-дълги периоди от време, за да не се налага да изпращате документ за всеки от проблемните месеци. Документи, които покриват по-дълги периоди от време, са например годишните банкови извлечения (annual statements), формулярите P60 при самонаетите, писмата от университети и дипломите, издадени от университети.

Всички останали документи, на които има само една дата, като месечни банкови извлечения, сметки за ток и газ, други официални писма и писма за час при GP, ще се броят да доказателство за присъствие само за месеца, в който се намира датата на тях.

Така ако трябва да докажете присъствие за 6 месеца през 2014 г., най-лесно това може да стане като изпратите годишното си банково извлечение за 2014 г. Иначе ще трябва да пращате 6 последователни месечни банкови извлечения, покриващи въпросните 6 месеца.

Кои са всички документи, които покриват по-дълги периоди от време?

• формуляр P60
• формуляр P45
• годишни банкови извлечения, които да показват, че сте харчили пари от банковата ви сметка през най-малко 6 месеца от дадена година;
• сметки за общински данък (council tax bills);
• писма и дипломи от училища, колежи, университети и други акредитирани образователни институции – те трябва да показват на коя дата сте започнали курса си на обучение и на коя дата той е приключил;
• фактури за платени такси за училище, колеж, университет или друга акредитирана образователна институция;
• документи от Student Loans Company, които да показват вашия адрес във Великобритания;
• документи от регистриран старчески дом, които да показват, че живеете там;
• доказателства за платени социални осигуровки от страна на вашия работодател;
• годишното счетоводство на вашия бизнес;
• трудови договори и писма, доказващи, че сте назначени на работа, в които да фигурира Companies House номера на вашия работодател, с което се доказва, че той е регистриран.

Кои са всички документи, които доказват присъствие в страната за период от 1 месец?

• сметки за вода, ток или електричество, на които да фигурира адрес във Великобритания;
• сметки за домашен телефон, телевизия или интернет, на които да фигурира адрес във Великобритания;
• сметки, които да показват плащания за услуги за дома, като ремонти, сметки за ветеринари и застраховка на имуществото;
• писма от GP или друг лекар, които да потвърждават, че сте ги посещавали на дадена дата;
• писма от правителствени организации и други организации, занимаващи се с публични услуги, като Job Centre Plus или Citizens’ Advice Bureau, които да показват, че сте имали взаимоотношения с тях на определена дата;
• използвани билети за пътуване, които да доказват, че сте влезли във Великобритания от друга страна на опредена дата;
• фактури, които сте издали на други лица за работа, която сте свършили.

Документи, които няма да имате право да използвате като доказателства за присъствие във Великобритания

• лични снимки и видеоклипове;
• лични писма и препоръки от членове на семейството и приятели;
• картички за определени поводи, като например, рождени дни;
• пощенски картички, които сте изпратили или получили;
• лични дневници и листи, на които сте си записвали нещо.

Източник: bgben.co.uk

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com